Τόσο τα δημόσια όσο και τα ιδιωτικά σχολεία θα λειτουργήσουν από τη Δευτέρα, 11 Μαΐου 2020 για την Γ’ τάξη του Λυκείου και το Γ’ έτος των Τεχνικών Σχολών ή την αντίστοιχη τελική τάξη των ιδιωτικών, τόσο εξατάξιων όσο και επτατάξιων, σχολείων.

Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος Προδρόμου παραχωρεί συνέντευξη Τύπου, και παραθέτει λεπτομέρειες για τις Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, Λευκωσίας 30 Απριλίου 2020.


Αυτό αφορά 5.635 παιδιά, μαθήτριες και μαθητές της Γ’ Λυκείου όσο και 1.483 τελειόφοιτους της Ιδιωτικής Μέσης Εκπαίδευσης. Βάσει των υγειονομικών κανόνων προφύλαξης που θα τηρήσουμε με σχολαστικότητα, η φοίτηση θα γίνεται σε σχολικές αίθουσες με δώδεκα (12) το πολύ μαθητές και μαθήτριες. Η επαναλειτουργία των σχολείων θα γίνει με την αυστηρή εφαρμογή υγειονομικών πρωτοκόλλων

Η διδασκαλία στα δημόσια Λύκεια και τις Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης θα γίνεται, στο διάστημα που απομένει, για τα εξεταζόμενα γνωστικά αντικείμενα των Παγκύπριων Εξετάσεων και στη βάση του Οδηγού Εξετάσεων που θα δημοσιοποιηθεί από το Υπουργείο τη Δευτέρα, 4 Μαΐου 2020.

Οι διευθύνσεις των Λυκείων και των Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης θα αναπροσαρμόσουν το ωρολόγιο πρόγραμμα, το οποίο θα γνωστοποιηθεί στους μαθητές/μαθήτριες και τους εκπαιδευτικούς μέχρι τη Δευτέρα, 11 Μαΐου 2020.

Κατά την πρώτη μέρα επαναλειτουργίας των δημοσίων και των ιδιωτικών σχολείων, τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2020, θα γίνει ενδελεχής ενημέρωση των μαθητών/μαθητριών για το Υγειονομικό Πρωτόκολλο που θα διέπει τη λειτουργία των σχολείων, και το οποίο θα κοινοποιηθεί και σε όλους τους γονείς και κηδεμόνες.