Στέλνουμε την αγάπη και την στήριξη μας σε όλα τα Cypriot Hellenic Societies και κατ’ επέκτασή σε όλους τους φοιτητές μας στην Βρετανία.