Πηγή:Εφημερίδα Αλήθεια,“Σπουδές τον Ιανουάριο” Νοέμβριος 2012