1.Σπουδές στη Σλοβακία

 • H Σλοβακία συγκαταλέγεται  πλέον στις  χώρες με ιδιαίτερα  υψηλό και  ποιοτικό  επίπεδο  ανώτατης εκπαίδευσης
 • Η Global έχει συνάψει συμφωνίες συνεργασίας  με  Πανεπιστήμια της Σλοβακίας  που  διαθέτουν μόνο  Αγγλόφωνα Προγράμματα Σπουδών  στην  Bratislava  και το Κositze,  για σπουδές  στην Ιατρική, Κτηνιατρική, Φαρμακευτική, Οδοντιατρική, Φυσικοθεραπεία και Επιστήμες όπως Μηχανική( Μηχανολόγος Μηχανικός, Πολιτικός Μηχανικός, Μηχανικός Περιβάλλοντος, Αρχιτέκτονας),  Πληροφορικής,  Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών.
 • Βάσει στατιστικών οι περισσότεροι  φοιτητές  μας   προτιμούν να σπουδάσουν  Επιστήμες  όπως  Ιατρική, Οδοντιατρική, Κτηνιατρική  Φυσικοθεραπεία
 • Τα Προγράμματα Σπουδών πραγματοποιούνται στην Αγγλική γλώσσα  και  κοστίζουν έως και 11χιλ. ευρώ  ετησίως
 • Συνήθως η πληρωμή γίνεται σε δύο δόσεις
 • Για την εισαγωγή του υποψήφιου φοιτητή στα  Πανεπιστήμια  της Σλοβακίας δεν είναι απαραίτητη η συμμετοχή του στις Πανελλήνιες εξετάσεις
 • Για την Ιατρική οι  Εισαγωγικές εξετάσεις   πραγματοποιούνται  στην Αθήνα  τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.
 • Τα Πανεπιστήμια διαθέτουν  φοιτητική εστία  με κόστος  που ξεκινά από  200euro  μηνιαίως

2.Η Ομάδα της Global για τις Σπουδές

 • Προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης των υποψηφίων φοιτητών
 • Καθοδηγεί τους  φοιτητές   ενημερώνοντας  για  την  δυνατότητα  φοίτησης  στα  και τα  προγράμματα σπουδών σε συγκεκριμένα  Πανεπιστήμια, στην Bratislava και το Konitz
 • Βάσει του ενδιαφέροντος του σπουδαστή γίνεται  εκτενής  καθοδήγηση  του επιλεγμένου Πανεπιστημίου
 • Στην διαδικασία εισαγωγής της αίτησης και δικαιολογητικών στο Πανεπιστήμιο  επιλογής, το κάθε Πανεπιστήμιο ακολουθεί την δική του διαδικασία
 • Αναλαμβάνει την ειδική  προετοιμασία  μελέτης  και διδασκαλίας  της  εξεταστικής ύλης  που απαιτείται για την  αποκόμιση  υψηλής βαθμολογίας  στις  εισαγωγικές  εξετάσεις.
 • Τα μαθήματα που απαιτούνται για Ιατρική και Οδοντιατρική  είναι   Χημεία, Βιολογία, Φυσική ή και Μαθηματικά , ανάλογα το Πανεπιστήμιο  και βάσει κλάδου σπουδών
 • Την διευθέτηση και επικοινωνία μέσω e-mail  με τα Πανεπιστήμια για την εξασφάλιση θέσης
 • Παρέχει συνεχή  ακαδημαϊκή υποστήριξη κατά την διάρκεια των σπουδών