ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Το εκπαιδευτικό σύστημα της Ιταλίας χωρίζεται σε δύο κατηγορίες:
Πανεπιστημιακή εκπαίδευση που παρέχεται από 83 Πανεπιστημιακά Ιδρύματα που εμπίπτουν στους ακόλουθους τύπους:

Κρατικά Πανεπιστήμια 58 συνολικά
Κρατικά Πανεπιστήμια που προσφέρουν γνώση και επιστημονική έρευνα και διοργανώνουν μεταπτυχιακό με παρακολούθηση μαθημάτων – σεμιναρίων και έρευνας.
Μη Κρατικά Πανεπιστήμια, 17 συνολικά
Αναγνωρισμένα από το κράτος και προσφέρουν ισοδύναμο επίπεδο εκπαίδευσης όπως τα κρατικά Τεχνολογικά Πανεπιστήμια ειδικεύονται στην Αρχιτεκτονική και τη Μηχανική και ακολουθούν το ίδιο εκπαιδευτικό σύστημα με το κρατικό
Πανεπιστήμιο αλλοδαπών φοιτητών, 2 συνολικά
Κρατικά Ινστιτούτα που ειδικεύονται στη διδασκαλία, έρευνα και ανάπτυξη και διάδοση της ιταλικής γλώσσας και λογοτεχνίας.
Ανώτατα Ινστιτούτα Μεταπτυχιακών Σπουδών, 3 στον αριθμό, προσφέρουν και διδακτορικά
Με ειδική νομοθεσία αναγνωρίζονται από το Δημόσιο ως φορείς εξειδικευμένοι στην παροχή μεταπτυχιακών σπουδών και επιστημονικής έρευνας.

Ανοιχτά Πανεπιστήμια, 3
Προσφέρουν προγράμματα εξ αποστάσεως αναγνωρισμένα από τον κρατικό φορέα.
Η μη πανεπιστημιακή εκπαίδευση χωρίζεται σε 4 διαφορετικές κατηγορίες σπουδών:

 • Ανώτατες Σχολές Τεχνών και Σχεδίου
 • Τριτοβάθμια εκπαίδευση στη Μεταφραστική Σχολή
 • Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής Εκπαίδευσης
 • Σπουδές για την Τεχνολογική Εκπαίδευση και σε τομείς όπως η βιβλιοθηκονομία, η διπλωματία, η συντήρηση – αποκατάσταση, οι στρατιωτικές σπουδές όπου, μαζί με τα σχετικά ιδρύματα σπουδών, εμπλέκονται και τα αντίστοιχα υπουργεία σε αυτούς τους τομείς, εκτός από το Υπουργείο Παιδείας.

Πώς λειτουργούν τα Πανεπιστήμια:

Ακαδημαϊκό έτος

 • Χωρίζεται σε 2 εξάμηνα
 • Η 1η ξεκινάει τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και τελειώνει τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο
 • Η 2η ξεκινά τον Φεβρουάριο και τελειώνει τον Ιούλιο
 • Οι εξετάσεις αποτελούνται από γραπτές και προφορικές εξετάσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Αριθμός εισακτέων

Η πρόσβαση περιορίζεται στους ακόλουθους κλάδους, καθώς ο αριθμός των εισακτέων καθορίζεται από το κράτος, αυτοί είναι:

 • Δίπλωμα και πτυχία σε ιατρικές σχολές, αρχιτεκτονικά κολέγια
 • Επίπεδο διπλώματος όπου η διδακτική διαδικασία περιλαμβάνει υποχρεωτική πρακτική άσκηση
 • Πτυχίο εξειδίκευσης
 • Οι εισαγωγικές εξετάσεις διεξάγονται με κριτήρια και προϋποθέσεις που ορίζονται από τα πανεπιστήμια και δημοσιεύονται στις σχετικές προκηρύξεις διαγωνισμών.

Προϋποθέσεις εισδοχής:

Για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για προγράμματα σπουδών που οδηγούν σε δίπλωμα και είναι απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης («Απολυτέριον»).
Οι σπουδές στην Ιατρική Σχολή στις πόλεις της Ιταλίας είναι μια από τις καλύτερες επιλογές για φοιτητές στην Ευρώπη.
Προσφέρουν μαθήματα αγγλικής γλώσσας και η εισαγωγή του υποψηφίου επιτυγχάνεται μέσω των Πανεπιστημιακών Εξετάσεων που διεξάγονται κάθε Σεπτέμβριο.

Προγράμματα Σπουδών

Δύο διαφορετικές κατηγορίες μεταξύ «παλαιών» και «νέων», και τώρα υπάρχουν «νέα πτυχία» που έχουν ξεκινήσει από το 1999 και τα «παλιά πτυχία» που υπήρχαν πριν από το 1999.

Νέα πτυχία:

 • Πτυχίο επιπέδου Bachelor, 3 έτη
 • Πτυχίο επιπέδου Master, από 1 έτος έως 2
 • Διδακτορική Έρευνα. Διάρκεια 3-4 χρόνια

Στην Ιταλία, υπάρχουν σχολεία όπου οι υποψήφιοι καλούνται να περάσουν Πανιταλικές εξετάσεις και Σχολές χωρίς απαραίτητες εξετάσεις.

Τα σχολεία εξετάσεων είναι:

 • Ιατρική, καθώς και όλες οι παραϊατρικές σχολές (Φυσιοθεραπεία, Νοσηλευτική, Λογοθεραπεία κ.λπ.)
 • Οδοντιατρική
 • Κτηνιατρική
 • Φαρμακευτικά προϊόντα. Στις περισσότερες πόλεις, το Πανεπιστήμιο παρέχει στους φοιτητές μια ενδοπανεπιστημιακή δοκιμασία σε 5 μαθήματα, 80 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και σε άλλες έχουν μια απλή εγγραφή για συγκεκριμένο αριθμό φοιτητών.
 • Αρχιτεκτονική
 • Παιδαγωγική
 • Ψυχολογία
 • Στην Ιατρική Σχολή, οι υποψήφιοι εξετάζονται εντός 2 ωρών με το σύστημα πολλαπλών ερωτήσεων σε μια σειρά μαθημάτων (π.χ. Ιατρική: Βιολογία, Χημεία, Φυσική, Μαθηματικά, Πολιτισμός)

Σε αυτά τα τεστ υπάρχει και αρνητική βαθμολογία. Επίσης, συμβουλεύουν όσους θέλουν να σπουδάσουν στην Ιταλία να επιλέξουν μια μικρή πόλη γιατί συνήθως ο ανταγωνισμός είναι μικρότερος και οι δάσκαλοι είναι πιο επιεικείς.

Σχολεία χωρίς εξετάσεις:

Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ότι μπορεί να χρειαστεί να υποβληθούν σε τεστ γνώσεων, αλλά η απόδοσή τους σε αυτό μπορεί να μην επηρεάσει την αποδοχή τους.

 • Φαρμακευτικά προϊόντα (προς το παρόν δεν είναι στο Πανιταλικό Εξεταστικό σύστημα, αν και οι περισσότερες πόλεις υποβάλλουν τον υποψήφιο σε Διαπανεπιστημιακό Τεστ από τις 8/2012 και ορισμένες άλλες πόλεις δέχονται εγγραφές χωρίς τεστ και με σειρά προτεραιότητας)
 • Πολυτεχνείο (εκτός Αρχιτεκτονικής)
 • Νόμος
 • Φιλολογία
 •  Γλώσσες
 • Καλές Τέχνες (σε ορισμένες πόλεις, δίνουν Διαπανεπιστημιακό Τεστ)
 • Φυσική
 • Χημεία
 • Μαθηματικά
 • Βιολογία
 • Οικονομικά

Δίδακτρα και κόστος διαβίωσης:

Τα πανεπιστήμια και άλλα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθορίζουν τα δίδακτρα τους. Υπάρχει ένα νόμιμο ελάχιστο ποσό για την εγγραφή και ένα μέγιστο ποσό για τη συνεισφορά των μαθητών στο κόστος συντήρησης και σέρβις τους.

Τα δίδακτρα είναι περίπου 800 έως 1.400 € ετησίως και διαφοροποιούνται από κάθε Πανεπιστήμιο ξεχωριστά. Στα ιδιωτικά πανεπιστήμια το κόστος των διδάκτρων είναι διαφορετικό. Για την παρακολούθηση μεταπτυχιακών σπουδών ή εξειδικευμένων μαθημάτων, τα δίδακτρα ορίζονται αποκλειστικά από κάθε πανεπιστήμιο.

Το μηνιαίο κόστος ζωής στην Ιταλία υπολογίζεται σε περίπου 800-1.300 € κατά μέσο όρο.
Σε μεγάλο βαθμό, εξαρτάται από το κόστος των ενοικίων. Δυστυχώς, στην Ιταλία και ειδικά στο Βορρά, τα ενοίκια και η ζωή είναι πιο ακριβά σε σύγκριση με τη Νότια και την Κεντρική Ιταλία που είναι χαμηλότερα.
Υποτροφίες, φοιτητικά δάνεια, παροχή στέγης, κουπόνια εστίασης, υπηρεσίες που συντονίζονται από το γραφείο υποδοχής του Πανεπιστημίου για την καθοδήγηση του φοιτητή για τα προγράμματα που προσφέρουν.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ