Πηγή:ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ,“Σπουδές στην Βρετανία μέσω του Βρετανικού Δανείου, Δεκέμβριος 2011