Στην Αμερική δεν υπάρχει κεντρικός φορέας που να εγκρίνει τα πανεπιστήμια που λειτουργούν. Κάθε πολιτεία ρυθμίζει την παιδεία κατά κάποιο τρόπο αλλά τα πανεπιστήμια έχουν μεγάλη ανεξαρτησία. Η πιστοποίηση ένα σύστημα στο οποίο τα ιδρύματα συμφωνούν εθελοντικά να αξιολογούνται από τους ίδιους τους καθηγητές άλλων πανεπιστημίων διασφαλίζει ότι τα ιδρύματα αυτά μπορούν να έχουν βασικά επίπεδα ποιότητας στα προγράμματά τους, τις ευκολίες και τις υπηρεσίες τους.

Υπάρχουν δυο τύποι πιστοποίησης accreditation: περιφερειακές και επαγγελματικές.  Οι περιφερειακές πιστοποιήσεις ισχύουν για ένα πανεπιστήμιο ως σύνολο. Οι επαγγελματικές πιστοποιήσεις υπάρχουν μόνο σε ειδικούς κλάδους σπουδών.  Υπάρχει η εσφαλμένη εντύπωση ότι τα πανεπιστήμια που δεν έχουν επαγγελματική πιστοποίηση δεν είναι αναγνωρισμένα. Αυτό είναι λάθος. Η επαγγελματική πιστοποίηση είναι προαιρετική για ένα πανεπιστήμιο που πληρώνει γι’ αυτή. Ένα παράδειγμα είναι το πρόγραμμα των επιχειρηματικών σπουδών. Υπάρχουν περίπου 4,000 πανεπιστήμια στην Αμερική και τουλάχιστον οι 3,000 από αυτά προσφέρουν επιχειρηματικές σπουδές. Αν κάποιος ζητήσει ένα κατάλογο των επαγγελματικά πιστοποιημένων σχολών για επιχειρηματικές σπουδές μόνο 200 από αυτά βρίσκονται σε αυτό τον κατάλογο. Πανεπιστήμια όπως το Harvard, το Yale, το MIT δεν παρουσιάζονται.  Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι πιστοποιημένα.  Βεβαίως όχι γιατί έχουν επιλέξει να μην εγκριθεί το πρόγραμμα τους επαγγελματικά και το ίδιο κάνουν τα περισσότερα αμερικανικά πανεπιστήμια.

Μέσω της Global κάποιος μπορεί να είναι βέβαιος ότι θα μπορεί να κάνει αίτηση μόνο σε πολύ γνωστά και πιστοποιημένα πανεπιστήμια.

Παρακαλώ σημειώστε ότι το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου λαμβάνει υπόψη τις περιφερειακές πιστοποιήσεις accreditation γι’ αυτούς τους σκοπούς και όχι την επαγγελματική πιστοποίηση που είναι προαιρετική.