Επειδή τα αμερικανικά ιδρύματα είναι τόσο διαφορετικά και ο εκπαιδευτικός τομέας της χώρας είναι τόσο τεράστιος οι αιτήσεις σε ένα αμερικανικό πανεπιστήμιο είναι πιο περίπλοκες και χρονοβόρες από τις αιτήσεις σε πανεπιστήμια άλλων χωρών.

Η Global S & C Educational Services έχει όλες τις σχετικές πληροφορίες για τα πανεπιστήμια που αντιπροσωπεύουμε. Στέλνουμε όλες τις αιτήσεις με υπηρεσία courier και τις παρακολουθούμε με τους υπεύθυνους που γνωρίζουμε στο διεθνές γραφείο ενός πανεπιστημίου και έτσι διασφαλίζουμε ότι οι αιτήσεις θα ακολουθήσουν γρήγορη πορεία σε κάθε στάδιο και όλα αυτά χωρίς κανένα κόστος για το φοιτητή.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι μέσω της Global τα χρονικά όρια που τίθενται για μια αίτηση δεν είναι ο Δεκέμβριος ή ο Ιανουάριος έκαστου έτους γιατί έχουμε ειδικές διευθετήσεις που μας επιτρέπουν να προωθήσουμε μια αίτηση σε κάθε χρονικό σημείο του έτους.