Τα κριτήρια εισαγωγής ποικίλλουν και σχετίζονται με τις ακαδημαϊκές  επιδόσεις του υποψηφίου φοιτητή σε συνάρτηση με το Πανεπιστήμιο και τον κλάδο σπουδών

Εναλλακτικές Περιπτώσεις Εξασφάλισης θέσης δίδεται μέσω:

  1. Απολυτήριο Λυκείου

Για το Πτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών  ίσως  το βασικότερο εργαλείο  εισαγωγής  με την αναλυτική βαθμολογία, τα  Πανεπιστήμια  ορίζουν  τα μαθήματα εισαγωγής και την βαθμολογία βάσει  του  Course που παρέχουν.

  1. Προπαρασκευαστικό Course

Εάν οι βαθμοί του Απολυτηρίου δεν γίνουν αποδεκτοί για το πρόγραμμα της επιλογής σας, σας ζητούν  μια μικρή επιπλέον προετοιμασία
Το Πανεπιστήμιο της επιλογής σας, σας δίνει την Επιστολή Προσφοράς με τους όρους αποδοχής και με την επιτυχή  ολοκλήρωση του συγκεκριμένου Προγράμματος
Η επιστολή αυτή μετατρέπεται αυτομάτως  σε Επιστολή Αποδοχής Εισαγωγής  του Πανεπιστημίου

  1. A-Levels

Συνήθως ζητούνται 2-4 μαθήματα ανάλογα την περίπτωση του σπουδαστή σε συνδυασμό με το εκάστοτε Πανεπιστήμιο

  1. Tο ΙΒ Diploma Programme ή Διεθνές Απολυτήριo

Γίνεται αποδεκτό το 2ετές πρόγραμμα σπουδών για τους μαθητές των δύο τελευταίων τάξεων του
Λυκείου, που τους προετοιμάζει αποτελεσματικά για την εισαγωγή τους στα Πανεπιστήμια.
Το Διεθνές Απολυτήριο είναι ισότιμο και αντίστοιχο του ελληνικού απολυτηρίου του Γενικού Λυκείου