Δύο διαφορετικές κατηγορίες ανάμεσα  στο «παλιό» και «νέο » , και πλέον  υπάρχουν  τα «new degrees» τα οποία ξεκινούν να υφίστανται από το 1999 και τα»old degrees» που ίσχυαν  πριν το   1999

Νέα Πτυχία:

 • Βachelor Level Degree, διάρκειας 3 έτη
 • Master Level Degree , απο 1 έτος έως και 2
 • Research Doctorate. Διάρκειας  3-4 έτη

Στην Ιταλία, υπάρχουν οι  Σχολές που οι υποψήφιοι καλούνται να δώσουν Πανιταλικές Εξετάσεις και Σχολές χωρίς  αναγκαίες  εξετάσεις

Οι σχολές με εξετάσεις είναι:

 • Ιατρική καθώς και όλες οι παραϊατρικές σχολές (Φυσιοθεραπεία, Νοσηλευτική, Λογοθεραπεία κ.α.)
 • Οδοντιατρική
 • Κτηνιατρική
 • Φαρμακευτική, στις περισσότερες πόλεις το Πανεπιστήμιο σε υποβάλλει σε ενδοπανεπιστημιακό  test  σε 5 μαθήματα, 80 ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, και  σε άλλες έχει απλή εγγραφή με συγκεκριμένο αριθμό εγγραφέντων σπουδαστών
 • Αρχιτεκτονική
 • Παιδαγωγικά
 • Ψυχολογία
 • Στις Σχολές της Ιατρικής οι υποψήφιοι εξετάζονται μέσα σε 2 ώρες με το σύστημα των πολλαπλών ερωτήσεων σε μια σειρά από μαθήματα (πχ. για την Ιατρική: Βιολογία, Χημεία, Φυσική, Μαθηματικά, Κουλτούρα)

Στα συγκεκριμένα test και αρνητική βαθμολογία. Επίσης μια συμβουλή που δίνουν σε όσους θέλουν να σπουδάσουν στηνΙταλία είναι να επιλέξουν μια μικρή πόλη γιατί συνήθως ο ανταγωνισμός είναι μικρότερος και οι καθηγητές περισσότερο επιεικείς.

Σχολές χωρίς εξετάσεις:

Οι υποψήφιοι οφείλουν να γνωρίζουν ότι ενδέχεται να πάρουν μέρος  σε ένα test γνώσεων,  η επίδοσή τους σε αυτό ενδέχεται να μην επηρεάσει την εισαγωγή τους

 • Φαρμακευτική (προς το παρόν δεν εμπίπτει στο σύστημα των πανιταλικών, αν και οι περισσότερες πόλεις, υποβάλλουν τον υποψήφιο σε Ενδοπανεπιστημιακό  Test από τον 8/2012 και κάποιες άλλες πόλεις  προχωρούν στην εγγραφή   χωρίς test , με σειρά προτεραιότητας  των εγγραφέντων σπουδαστών
 • Πολυτεχνείο (εκτός από Αρχιτεκτονική)
 • Νομική
 • Φιλολογία
 • Ξένων Γλωσσών
 • Καλών Τεχνών (σε μερικές πόλεις παρακάθονται σε Ενδοπανεπιστημιακό Test)
 • Φυσική
 • Χημεία
 • Μαθηματικών
 • Βιολογικό
 • Οικονομικά