Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η Εκπαιδευτική έκθεση των Σχολών ΠΑΣΚΑΛ Λευκωσίας στις 17 Οκτωβρίου 2019.

Πάνω από 35 Πανεπιστήμια και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα από το Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν μέρος και συνομίλησαν μαζί με τους μαθητές της σχολής Pascal Λευκωσίας.

Οι σύμβουλοι της Global Education ήταν παρόν μαζί με τους εκπροσώπους των πανεπιστήμιών που αντιπροσωπεύει η Global Education.

  • Coventry University
  • Derby University
  • Nottingham University
  • Nottingham Trent University
  • Reading University

Για περισσότερες πληροφορίες για τα πιο πάνω πανεπιστήμια ή για εξασφάλιση εισδοχής μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Global Education στα τηλέφωνα 22 780250 και  22 785022.