Οι απαιτήσεις εισδοχής ποικίλουν ανάλογα με το πανεπιστήμιο. Μερικά ιδρύματα είναι πολύ επιλεκτικά ενώ άλλα δέχονται τους περισσότερους αιτητές. Γενικά υπάρχουν τέσσερις παράγοντες που παίζουν ρόλο στην αξιολόγηση μια αίτησης:

  • Το επίπεδο επιτυχίας της Σχολής Μέσης Παιδείας
  • Η προσωπική δήλωση
  • Οι βαθμοί σε εξετάσεις όπως το SAT και το TOELF
  • Συστάσεις από δασκάλους/καθηγητές

Κάποιος που κάνει αίτηση μέσω της Global S & C Educational Services μπορεί να είναι βέβαιος ότι θα τον βοηθήσουμε να συγκεντρώσει και να ετοιμάσει όλο το απαραίτητο υλικό προτού απευθυνθεί στο πανεπιστήμιο.