Τελευταία ημέρα πριν από τις διακοπές του Πάσχα και οι υπάλλοιλοι της Global Education έπαιξαν παραδοσιακά πασχαλινά παιχνίδια.