Πανεπιστήμια στην Ολλανδία

Πανεπιστήμια στην Ολλανδία2018-06-17T20:57:13+00:00

Η Global Educational Services  συνεργάζεται και σας  εξασφαλίζει  θέση  φοίτησης  στα παρακάτω  Πανεπιστήμια στην Ολλανδία:

 • University of Groningnen
 • Tilburg University
 • Amsterdam School of International business
 • Van Hall Larenstein University of Applied Sciences
 • The Hague University of Applied Sciences
 • Radboud University
 • Arnhem Business School HAN University of Appl. Sc
 • Hanze Groningen, University of Applied Sciences
 • Institute of Engineering, Hanze Univ. Groningen
 • Fontys University of Applied Sciences
 • Saxion University of Applied Sciences
 • Stenden University of Applied Sciences
 • NHTV Breda University of Applied Sciences
 • Rotterdam Business School
 • University of Applied Sciences Utrecht
 • Avans Hogeschool, University of Applied Sciences
 • HZ University of Applied Sciences
 • Zuyd University of Applied Sciences

Global S. & C. Educational Services

ΚΥΠΡΟΣ:
Σινά 22, ΒLock B,Γραφείο 003, 2406 Έγκωμη, Λευκωσία
Τηλ.: +357 2278.0250, +357 2278.5022, +357 2277.2244
Fax: +357 22780.0260

Πρόσφατα άρθρα