Πανεπιστήμιο της Νότιας ΔανίαςRaffles-logo
Το Πανεπιστήμιο της Νότιας Δανίας έχει δημιουργήσει ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας έρευνας και εκπαίδευσης που παρέχει ευκαιρίες εκπαίδευσης πρώτης κατηγορίας και είναι εταίρος συνεργασίας τόσο για δημόσιες όσο και ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμούς για την παροχή εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού.Διαβάστε περισσότερα