Πανεπιστήμια στην Αυστρία

Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών

Raffles-logo
Το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών της Άνω Αυστρίας είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο εφαρμοσμένων επιστημών στην Αυστρία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συστήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών