Το Εκπαιδευτικό Σύστημα  & Τα Πανεπιστήμιά της

  • Η Ουγγαρία είναι  πανέμορφη,  ασφαλής  και  πολύ φιλική  χώρα της ΕΕ
  • Φημίζεται για την αξιόλογη  εκπαιδευτική της ιστορία,προσφέρει υψηλό επίπεδο γνώσης, μελέτης και πρακτικής
  • Τα Πανεπιστήμια συγκαταλέγονται στα αρχαιότερα και  πιο ποιοτικά της Ευρώπης, με μακροχρόνια παράδοση από το 1937
  • Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν παγκόσμια εμβέλεια με πολλές διακρίσεις καθώς κατατάσσονται πρώτα σε αριθμό αποφοίτων πανεπιστημίων που τιμήθηκαν με το βραβείο Νόμπελ
  • Από το 2010 αποτελείται  από 18 Κρατικά Πανεπιστήμια, 7 Ιδιωτικά, 12 Κρατικά Κολέγια και  34 Ιδιωτικά τα  οποία  ελέγχονται και αξιολογούνται από το Υπουργείο Παιδείας της Ουγγαρίας, την Ουγγρική Επιτροπή Διαπίστευσης (HAC) και το Επιστημονικό Συμβούλιο Ανωτάτης  Εκπαίδευσης (HESC)
  • Φημίζονται για  το ευρύ φάσμα επιλογών που προσφέρουν, την ευελιξία σε όλα τα επίπεδα σπουδών, τις σύγχρονες  κτιριακές   εγκαταστάσεις τους, τα άριστα επανδρωμένα με σύγχρονο εξοπλισμό μηχανημάτων  Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία
  • Επειδή μεγάλος αριθμός αποφοίτων έχει  διακριθεί  και  τιμηθεί  με το Βραβείο Νόμπελ, έχουν καταξιωθεί  και κατέχουν την  1η θέση  παγκοσμίως