• 20 Χρόνια Επαγγελματικής  Λειτουργίας  στην Λευκωσία(1998),   Αντιπροσωπεύουμε   Πανεπιστήμια  και  Κολλέγια  στην  Κύπρο, Μ. Βρετανία,  Ευρώπη  και  Αμερική
  • Η Ομάδα μας αποτελείται απο Πιστοποιημένο, Εξειδικευμένο,  Υποστηρικτικό και Έμπειρο   Ανθρώπινο Δυναμικό
  • Παρέχουμε Υπηρεσίες   Υψηλής  Ποιότητας  και  Τεχνογνωσίας,  που  ενισχύουν την Aκαδημαϊκή,  Προσωπική  και  Επαγγελματική σου  Ανάπτυξη
  • Μπορείς να διεκδικήσεις Υποτροφίες και Φοιτητικό Δάνειο που θα καλύπτει  τα Δίδακτρα των Σπουδών σου
  • Οι υποψήφιοι φοιτητές  μας    σπουδάζουν  κάθε χρόνο στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα  στην  Κύπρο, την Ελλάδα και  Εξωτερικό, σε Προπαρασκευαστικά,  Πτυχιακά, Μεταπτυχιακά,  Διδακτορικά  και  Εξ’ Αποστάσεως  Προγράμματα, διασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο μόρφωσης και την αξιοπιστία των Τίτλων Σπουδών, (αναγνώριση ισοτιμίας  από τον  Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
  • Εγγυόμαστε την  Διασφάλιση  Διαμονής  στην  Φοιτητική Εστία  κατά την διάρκεια ολόκληρης  της  φοίτησης
  • Σου προσφέρουμε Εξειδικευμένες Υποστηρικτικές Υπηρεσίες  και  κατά την διάρκεια των Σπουδών σου  για την προετοιμασία Εργασιών,  Εξετάσεων σε όλους τους κλάδους Εκπαίδευσης
  • Αποκτάς Eργασιακή  Eμπειρία σε εταιρείες συνεργαζόμενες με το δίκτυο των  Πανεπιστημίων  επιλογής  σου  παράλληλα  με  τις Σπουδές  και κατά την ολοκλήρωση των Σπουδών,  σου  εξασφαλίζουμε επιτυχώς ανταγωνιστικές  θέσεις εργασίας και  υποτροφίες
  • Μέσω του Career Gate Test K.17, Test Επαγγελματικού Προσανατολισμού, σε προετοιμάζουμε κατάλληλα για  να ενταχθείς  άμεσα στον  απαιτητικό  Επαγγελματικό Στίβο
  • Διοργάνωση Επίσκεψής σου στο Πανεπιστήμιο ενδιαφέροντος κατά  τις   Ημέρες  Γνωριμίας,   και Δωρεάν  παρακολούθηση  Προπαρασκευαστικού Προγράμματος για την ομαλή μετάβασή σου