Σε συνέχεια του αποψινού Διαγγέλματος του Προέδρου της Δημοκρατίας (13/03/2020) και των αποφάσεων της Κυβέρνησης που ανακοινώθηκαν, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση που διαμορφώνεται με την εκδήλωση της επιδημίας της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 και την ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας, αποφασίστηκε όπως:

1.Η αναστολή της φοίτησης μαθητών/τριών και σπουδαστών/στριών σε σχολεία και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή κέντρα παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών, παραταθεί μέχρι και την Παρασκευή, 10 Απριλίου 2020. Η αναστολή ισχύει για όλα τα εκπαιδευτήρια και άλλους οργανισμούς, όπως είχε αρχικά γνωστοποιηθεί σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ).

2. Διευκρινίζεται ότι αναστέλλεται η φοίτηση των μαθητών/τριών και σπουδαστών/στριών, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και όχι η γενικότερη λειτουργία των σχολείων. Επομένως, το εκπαιδευτικό, διοικητικό και άλλο προσωπικό των σχολείων θα προσέρχεται κανονικά στην εργασία του.

3. Ακυρώνονται όλες οι σχολικές εκδρομές στην Κύπρο και το εξωτερικό για τη φετινή σχολική χρονιά, όπως επίσης και η συμμετοχή μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών σε συνέδρια ή άλλα προγράμματα στο εξωτερικό, πλην εξαιρέσεων που θα κριθούν απολύτως απαραίτητες και θα τύχουν ειδικής έγκρισης.

Για όσο διάστημα ανασταλούν τα μαθήματα, το ΥΠΠΑΝ θα παρέχει στους μαθητές/τριες τηλεκπαίδευση με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και την αξιοποίηση ψηφιακού παιδαγωγικού υλικού. Για τον σκοπό αυτό έχει ήδη ενεργοποιηθεί ο σχετικός μηχανισμός και τη Δευτέρα, 16 Μαρτίου, θα γίνει πιλοτική εφαρμογή αρχικά για τη Γ’ τάξη Λυκείου. Στη συνέχεια, θα αναπτυχθούν σχετικές υπηρεσίες για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, ενώ γίνεται σχετική ταχύρρυθμη ενημέρωση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

Για την εφαρμογή του σχετικού προγράμματος τηλεκπαίδευσης το ΥΠΠΑΝ συνεργάζεται στενά με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Στόχος του ΥΠΠΑΝ είναι, παράλληλα με την προάσπιση της δημόσιας υγείας και παρά τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης, να διασφαλίσει τη συνέχεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ως εκ τούτου, θα ανακοινώνονται σχετικές οδηγίες και πληροφορίες.