Ένθετο “Ωρα για σπουδές” της εφημερίδας Πολίτης, 28 Ιουλίου 2019