Ένθετο «Ωρα για σπουδές» της εφημερίδας Πολίτης, 28 Ιουλίου 2019