Στις 17 Ιουλίου 2023, νέοι Κανονισμοί Μετανάστευσης κατατέθηκαν στο Κοινοβούλιο, επιβεβαιώνοντας ότι από τον Σεπτέμβριο του 2023 οι κατόχοι με καθεστώς προεγκατάστασης (pre-settled status) θα έχουν αυτόματα την κατάστασή τους παρατεταμένη για δύο χρόνια αν δεν έχουν ακόμα αποκτήσει καθεστώς εγκατεστημένου προσώπου (settled) μέχρι τη λήξη της προεγκατάστασης (pre-settled status) τους.

Η εισαγωγή αυτόματων παρατάσεων για τους κατόχους με καθεστώς προεγκατάστασης (pre-settled status) φέρνει αρκετά πλεονεκτήματα για τους ευρωπαίους φοιτητές:

  1. Συνέχιση Διαμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο: Με τις αυτόματες παρατάσεις, οι φοιτητές με προ-καθορισμένη κατάσταση θα έχουν το δικαίωμα να παραμείνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο πέραν της αρχικής περιόδου προ-καθορισμένης κατάστασης, παρέχοντάς τους νόμιμη διαμονή στη χώρα.
  2. Αδιάκοπες Σπουδές: Οι αυτόματες παρατάσεις εξασφαλίζουν ότι οι ευρωπαίοι φοιτητές μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους χωρίς διακοπές ή ανησυχίες σχετικά με τη μεταναστευτική τους κατάσταση. Αυτό δημιουργεί ένα σταθερό και ευνοϊκό περιβάλλον για την ακαδημαϊκή τους πορεία.
  3. Ευελιξία στην Μετάβαση σε Kαθεστώς εγκατεστημένου προσώπου (settled): Καθώς το καθεστώς προεγκατάστασης (pre-settled status) είναι προσωρινή μεταναστευτική κατάσταση, οι φοιτητές μπορούν στη συνέχεια να υποβάλλουν αίτηση για σταθερή κατάσταση (επίσης γνωστή ως αόριστη άδεια παραμονής) μόλις ολοκληρώσουν πέντε συνεχόμενα χρόνια κατοικίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι αυτόματες παρατάσεις απλοποιούν αυτή τη διαδικασία, καθιστώντας πιο εύκολη τη μετάβαση των φοιτητών σε σταθερή κατάσταση όταν είναι δικαιούχοι.
  4. Πρόσβαση σε Υγειονομική Περίθαλψη και Παροχές: Με έγκυρη μεταναστευτική κατάσταση, οι ευρωπαίοι φοιτητές μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) και άλλες παροχές που προσφέρονται στους κατοίκους του Ηνωμένου Βασιλείου.
  5. Αίσθηση Ασφάλειας: Η αυτόματη παράταση του καθεστώς προεγκατάστασης (pre-settled status) προσφέρει αίσθηση ηρεμίας στους ευρωπαίους φοιτητές, καθώς πλέον δεν χρειάζεται να ανησυχούν για την περιοδική ανανέωση της κατάστασής τους.
  6. Δυνατότητες Εργασίας: Εκτός από τις ακαδημαϊκές προσπάθειες, οι φοιτητές με καθεστώς προεγκατάστασης (pre-settled status) μπορούν να εργαστούν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι αυτόματες παρατάσεις τους επιτρέπουν να αναζητήσουν εργασία μερικής ή πλήρους απασχόλησης, βοηθώντας τους να αποκτήσουν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία και να υποστηρίξουν οικονομικά τις σπουδές τους.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι κανονισμοί και οι πολιτικές μετανάστευσης μπορούν να αλλάξουν, και είναι απαραίτητο για τους φοιτητές να ενημερώνονται για τις ενημερώσεις για να είναι ενήμεροι για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Οι φοιτητές πρέπει να ελέγχουν τακτικά την επίσημη ιστοσελίδα της βρετανικής κυβέρνησης για τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς προεγκατάστασης (pre-settled status) τους και οποιεσδήποτε αλλαγές στους κανονισμούς της μετανάστευσης.

Συνοπτικά, οι θετικές αλλαγές στους κανονισμούς της μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένων των αυτόματων παρατάσεων για εκείνους με καθεστώς προεγκατάστασης (pre-settled status), συμβάλλουν σε ένα πιο φιλόξενο και υποστηρικτικό περιβάλλον για τους ευρωπαίους φοιτητές που ακολουθούν τις σπουδές τους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτές οι αλλαγές βοηθούν στην προώθηση της διεθνούς εκπαίδευσης και την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των ευρωπαϊκών χωρών.

Changes to student visa route will reduce net migration - GOV.UK