Για συνεχόμενη χρονιά διοργανώνεται η Εκπαιδευτική έκθεση των Σχολών ΠΑΣΚΑΛ Λευκωσίας στις 17 Οκτωβρίου 2019 στο χώρο υποδοχής του σχολείου μεταξύ των ωρών 9:00πμ-11:00πμ.

35 Πανεπιστήμια και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα από το Ηνωμένο Βασίλειο θα παρευρεθούν για να παρέχουν πληροφορίες για τα προγράμματα σπουδών τους, τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και τις προοπτικές απασχόλησης στους μαθητές της σχολής Pascal Λευκωσίας .

Οι σύμβουλοι της Global Education θα βρίσκονται μαζί με τους εκπροσώπους των πανεπιστήμιών που αντιπροσωπεύει η Global Education.   Τα πανεπιστήμιο της Global που θα συμμετάσχουν είναι τα ακόλουθα :

  • Coventry University
  • Derby University
  • Nottingham University
  • Nottingham Trent University
  • Reading University

Εάν ενδιαφέρεστε  για ένα προσωπικό ραντεβού με εκπροσώπους των πιο πάνω πανεπιστημίων μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Global Education στα τηλέφωνα 22 780.250 και  22 78.5022.