Η σωστή επιλογή των σπουδών είναι εξαιρετικά μεγάλης σημασίας και αποτελεί ένα θέμα στο οποίο επικεντρώνονται πολλοί γονείς και παιδιά αφού σηματοδοτεί την εισαγωγή στην ενηλικίωση των παιδιών αλλά και στην υπόλοιπη πορεία τους στη ζωή. Για τον λόγο αυτό η σωστή επιλογή σπουδών απαιτεί πολλή  σκέψη αλλά και την εκτίμηση διαφόρων παραγόντων και δεδομένων. Η επιλογή των σπουδών πρέπει να γίνεται με αυτογνωσία, λαμβάνοντας υπόψη τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα του μαθητή και φυσικά τις οικονομικές δυνατότητες των γονιών. Οι άνθρωποι, με την περίπλοκη φύση (και συνεπώς προσωπικότητα) που έχουμε, διαφέρουμε ως προς τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες και τις φιλοδοξίες μας.

Έτσι,είναι αναγκαίος ο έγκαιρος και έγκυρος επαγγελματικός προσανατολισμός, για να φτάσουμε στο «γνώθι σαυτόν» και να μπορέσουν οι νέοι να «γίνουν αυτό που είναι και όχι αυτό που νομίζουν ότι είναι». Η αυτογνωσία δεν είναι χαρακτηριστικό που διδάσκεται, αλλά μια αρετή που μπορεί να ενθαρρυνθεί και από γονείς και από εκπαιδευτικούς συμβούλους και να εξελίσσεται συνεχώς. Ο μελλοντικός φοιτητής πρέπει να προσπαθήσει να φανταστεί τον εαυτό του σε δέκα ή είκοσι χρόνια και να σκεφτεί πώς βλέπει τον εαυτό του. Κατόπιν, βάσει των φιλοδοξιών του, να γίνει μια ρεαλιστική εξέταση αν η κατεύθυνση σπουδών του ενδιαφέροντός του συνδέεται με τις ικανότητές του αλλά και μια αξιολόγηση των προοπτικών που έχει η συγκεκριμένη σπουδή. Οι ικανότητες και το να είναι κανείς σε εγρήγορση είναι σημαντικά κριτήρια για τη σωστή επιλογή σπουδής. Έτσι, είναι σημαντικό ο μαθητής να ξέρει ποιος είναι και τι μπορεί να κάνει. Η επίδοση στα μαθήματα δεν είναι το μοναδικό κριτήριο που καθορίζει το μέλλον, πάντα υπάρχει χώρος για εξέλιξη, αφού οι επιδόσεις μπορεί να βελτιωθούν σημαντικά όταν υπάρχει ισχυρή θέληση.

Επιπρόσθετα, οι προοπτικές στην αγορά εργασίας αποτελούν ακόμη ένα ισχυρό κριτήριο για τη σωστή επιλογή σπουδών. H πλειονότητα των νέων σήμερα τείνει να επιλέγει τι θα σπουδάσει με βασικό κριτήριο την προοπτική της
σπουδής. Παρ’ όλα αυτά, δεν θα πρέπει να είναι το σημαντικότερο κριτήριο κατά τη μεγάλη αυτή απόφαση ζωής, αφού αν ένα επάγγελμα δεν ταιριάζει στον χαρακτήρα, τις προτιμήσεις και τις κλίσεις ενός νέου δεν θα πρέπει να επιλέγεται. Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να αναγνωριστεί και η επίδραση του οικογενειακού περιβάλλοντος. Συχνά το επάγγελμα του πατέρα, της μητέρας ή ακόμη η οικογενειακή επιχείρηση αποτελούν ένα ισχυρό εμπόδιο για το επαγγελματικό μέλλον των νέων. Σίγουρα, στη σημερινή ανταγωνιστική αγορά εργασίας, όταν υπάρχει κάποια οικογενειακή επιχείρηση θεωρείται προβάδισμα για κάποιον νέο. Συμβαίνει, και αρκετές φορές ακουσίως, οι γονείς να επιχειρούν να επιβάλλουν στα παιδιά τους τις δικές τους επιθυμίες για αυτά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλοί νέοι ή νέες να πιέζονται υπέρμετρα για να σπουδάσουν μια από τις επιστήμες που θεωρούνται ότι αποτελούν το εισιτήριο για κοινωνική και οικονομική άνοδο.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως πολύ συχνά αυτού του τύπου η πίεση έχει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα από
το επιδιωκόμενο, ενώ πολλές φορές οι γονείς μπορεί να έχουν δίκιο όταν επιμένουν για την επιλογή μιας ορισμένης καριέρας για τα παιδιά τους, ωστόσο το δίκιο αυτό το χάνουν εξαιτίας του επίμονου τρόπου με τον οποίο θέλουν να
το επιβάλουν. Ακόμη ένας σημαντικός παράγοντας που πρέπει να αναγνωριστεί είναι ο ρόλος των οικονομικών δυνατοτήτων που έχει η κάθε οικογένεια για τις σπουδές των παιδιών της. Έτσι, ο τόπος κάποιας σχολής θα πρέπει
να ληφθεί σοβαρά υπόψη για υποψήφιους των οποίων οι οικογένειες δεν έχουν μεγάλες οικονομικές δυνατότητες. Φυσικά, υπάρχουν και οι επιλογές υποτροφιών και κρατικών οικονομικών βοηθημάτων.

Συνοψίζοντας τα πιο πάνω, ενθαρρύνονται και οι γονείς αλλά και οι εκπαιδευτικοί (στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται) να παροτρύνουν τα παιδιά να εξερευνούν σκέψεις, ιδέες, καταστάσεις, επιλογές αλλά και τον εαυτό τους. Οι συμβουλές των γονιών είναι εξαιρετικής σημασίας, αφού μπορούν να λειτουργήσουν ως κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες θα ωθούν να παιδιά στο να εξερευνούν, νιώθοντας αίσθημα ασφάλειας και στήριξης, για να φτάσουν στη σωστή (για εκείνα) επιλογή σπουδής και επαγγέλματος. Ενθαρρύνουμε τη διαφορετικότητα και λειτουργούμε προς την ανάπτυξή της, πάντα με όπλο την αυτογνωσία, τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τα οικογενειακά οικονομικά δεδομένα του κάθε μαθητή αλλά και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να αξιοποιήσει διάφορους εκπαιδευτικούς πόρους.