Τις θερμές της ευχαριστίες προς την Global Educational Services εξέφρασε η ΕΦΕΚ Η.Β. για την οικονομική της χορηγία. Η χορηγία θα χρησιμοποιηθεί για να στηρίξει τις ενέργειες της ΕΦΕΚ Η.Β. που περιλαμβάνουν αγορά αντισηπτικών, προστατευτικών μασκών και τροφίμων προς τους φοιτητές που παραμένουν στην Μ. Βρετανία.