Παρουσίαση από την κα. Δέσπω Χαραλάμπους, Marketing Manager της Global Education, «Η σωστή επιλογή για την επαγγελματική εκπαίδευση και την αγορά εργασίας» στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2018 στο Europe Direct Δήμου Λάρνακας. Η εκδήλωση οργανώθηκε από την Europe Direct σε συνεργασία με την Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων.

Ευχαριστίες στην κα. Αννίτα Επαμινόνδα, από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Διεύθυνσης Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για την πρόσκληση να παρευρεθούμε και να παρουσιάσουμε.