Πηγή:Paideia-News, “ Εγκρίθηκε το βρετανικό φοιτητικό Δάνειο του έτους 2018-2019». 24 Απριλίου 2017