Student Loan  2018 – 2019

Τι πραγματικά ισχύει:

 • Η εκπαίδευση στην Μ. Βρετανία, αποτελούσε και συνεχίζει να αποτελεί  τον μοχλό ανάπτυξης   της Βρετανικής οικονομίας
 • Η Αγγλική  Κυβέρνηση θέλοντας να δώσει ένα τέλος στην αβεβαιότητα των  φοιτητών της ΕΕ που ενδεχομένως σκέφτονται να σπουδάσουν σε πανεπιστήμια της Μ. Βρετανίας, επιβεβαιώνει  στις 21/4/2017 με επίσημη ανακοίνωσή της  ότι τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο οι φοιτητές  που θα εισαχθούν για το  ακαδημαϊκό έτος 2018-2019  θα τους χορηγείται  το φοιτητικό δάνειο
 • Το Student Loan καλύπτει το συνολικό ποσό των διδάκτρων του Προγράμματος Σπουδών για τα χρόνια της φοίτησης, ανεξαρτήτως της χρονικής στιγμής αποχώρησης της Μ. Βρετανίας από την ΕΕ
 • Οι φοιτητές της ΕΕ  δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση για Διδακτορικά Προγράμματα από το Συμβούλιο Έρευνας  στα ιδρύματα της Μ. Βρετανίας  για το έτος 2018-2019  για την κάλυψη των εξόδων  κατά την διάρκεια  της μελέτης
 • Ο Υπουργός Επιστήμης  Jo Johnson δήλωσε ότι “Μέσω της σύγχρονης βιομηχανικής στρατηγικής μας και των πρόσθετων £4.7 δισεκατομμυρίων που δεσμεύονται για την έρευνα  και την καινοτομία για τα επόμενα 5 χρόνια, εγγυόμαστε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει τις δεξιότητες και το περιβάλλον που χρειάζεται για να συνεχίσει να ηγείται στον ακαδημαϊκό χώρο και την έρευνα”
 • Student Loan για Bachelor Degree: £9.250 για κάθε χρόνο φοίτησης που κατατίθενται κατευθείαν στον τραπεζικό λογαριασμό του Πανεπιστημίου
 • Student Loan για Master Degree: £10.000 συνολικά για όλο το Πρόγραμμα Σπουδών που κατατίθενται στον τραπεζικό λογαριασμό του φοιτητή
 • Oι φοιτητές  μπορούν  να αιτηθούν για  το δάνειο  αν επιλέξουν διδακτέο ή ερευνητικό Course, Taught Masters or Masters by Research εγκρίνεται το δάνειο
 • Οι MA, MSc, MRs, MBA, MEd and LLM, είναι  τα  Μεταπτυχιακά Προγράμματα  που καλύπτονται από το δάνειο
 • Εάν κατέχετε ήδη ένα μεταπτυχιακό και επιθυμείτε να  ξεκινήσεις κάποιο  άλλο μεταπτυχιακό δεν εγκρίνεται το δάνειο
 • Το δάνειο καλύπτει φοιτητές που  θα εγγραφούν σε  Full-time, Part-Time  και Εξ αποστάσεως προγράμματα
 • Η διάρκεια  του  Full-Time course  δεν μπορεί να ξεπερνά τα 1-2 έτη  και για Part- time  4 έτη

Η Ομάδα  της Global

Βοηθάει εξατομικευμένα τον υποψήφιο  φοιτητή να  ολοκληρώσει με επιτυχία την διαδικασία σωστά και έγκαιρα. Για να μπορέσουν οι φοιτητές  όμως  να λάβουν  την οικονομική στήριξη για τις πτυχιακές, μεταπτυχιακές ή σπουδές προηγμένης μάθησης για  το ακαδημαϊκό έτος 2018 -2019, θα πρέπει να ακολουθήσουν τις παρακάτω συμβουλές.

Πολύτιμες Συμβουλές  της Ομάδας της Global για την διευθέτηση  της Αίτησης:

 • Η Application Form επιβάλλεται να συμπληρωθεί σωστά και με σαφήνεια σε όλα τα πεδία και απαιτούνται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποτυπωθούν σωστά τα ακριβή στοιχεία του φοιτητή
 • Εάν η αίτηση δεν συμπληρωθεί   στα  ειδικά  πεδία τότε η διαδικασία θα γίνει χρονοβόρα
 • Eάν δεν προσκομισθεί μέσα στα χρονικά πλαίσια που ορίζονται,  τότε εγκυμονεί ο κίνδυνος να χαθεί το δικαίωμα της αίτησης για το συγκεκριμένο έτος
 • Ορίζονται καθορισμένες προϋποθέσεις για να καταφέρει  να γίνει αποδεκτός ο φοιτητής για  το  δάνειο των μεταπτυχιακών σπουδών του
 • Παρέχουμε ολόκληρη την υπηρεσία επιτυχημένης και αποτελεσματικής συμπλήρωσης του Βρετανικού δανείου σαν μέρος της υπηρεσίας εξασφάλισης θέσης στο Πανεπιστήμιο ή και ανεξάρτητα για όσους έχουν ήδη προβεί στην προσκόμιση της αίτησης στα Πανεπιστήμια αλλά χρειάζονται ειδική κατεύθυνση   για την  διευθέτηση  της αίτησης
 • Εάν ενδιαφέρεσθε για  την  συγκεκριμένη διαδικασία Βρετανικού Δανείου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας   στα τηλ. +357 22 78.0250 και +357 2278.5022

Πώς υπολογίζονται οι αποπληρωμές του Student Loan

Με την περίοδο  πληρωμής εννοούμε κάθε φορά που λαμβάνετε το μισθό σας. Αυτό θα μπορούσε να είναι κάθε: Εβδομάδα, Ημερολογιακός μήνας. Το όριο αποδοχών είναι: £ 480 την εβδομάδα, £2.083 τον μήνα, £25.000 το έτος. Πληρώνετε το 9% του εισοδήματός σας πάνω από το όριο.

 Πώς να υπολογίσετε το ποσό της μηνιαίας αποπληρωμής σας

 Αφαιρέστε £25.000 από τον ετήσιο μισθό σας πριν από τη φορολογία

 Εκτελέστε το 9% του υπολοίπου

 Διαχωρίστε τον αριθμό με 12

 Για παράδειγμα, εάν λαμβάνετε  £30.000 ετησίως:

 30.000 – 25.000 = 5.000    9% από 5.000 = 450  450/12 = 37,5  γίνεται  στρογγυλοποίηση προς τα κάτω

 Έτσι, η μηνιαία αποπληρωμή του φοιτητικού δανείου σας θα είναι £37

 

 Παράδειγμα ποσών αποπληρωμής

 Ετήσιο Εισόδημα προ Φόρων                 Μηνιαίος Μισθός                            Μηνιαία Επιστροφή

Έως 25.000                                                                £ 2.083                                                 £ 0

£ 27.000                                                                     £ 2.250                                                  £ 15

£ 30.000                                                                    £ 2.500                                                  £ 37

£ 35.000                                                                    £ 2.916                                                   £ 74

£ 40.000                                                                   £ 3.333                                                   £ 112

Για περισσότερες  πληροφορίες  μπορείτε να επισκεφτείτε το  web site www.studentloanrepayment.co.uk