• Τα ιδιωτικά ιδρύματα καθορίζουν το ύψος των διδάκτρων, τα οποία κυμαίνονται από  €2.000 – €5.000 για τις περισσότερες  ειδικότητες, εξαιρουμένων των Ιατρικών Σχολών, που τα δίδακτρα κυμαίνονται από  €7.000 έως και  €13.500
  • Η διαμονή στην Φοιτητική Εστία ξεκινά από  €200  μηνιαίως
  • Υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές επιλογές όπως διαμερίσματα που κοστίζουν από  €400 έως  €600
  • Οι δαπάνες ποικίλουν ανάλογα με τον τρόπο ζωής, αλλά το μηνιαίο κόστος για τρόφιμα, διαμονή και δημόσια μέσα μεταφοράς ανέρχεται περίπου στα 300-650 ευρώ (πηγή: www.studyin.cz).