Δίδακτρα και κόστος Ζωής

Δίδακτρα και κόστος Ζωής2018-06-14T12:59:43+03:00

Στην Αμερική τα πανεπιστήμια διαιρούνται σε δημόσια και ιδιωτικά. Τα δημόσια πανεπιστήμια είναι τα λεγόμενα <State Universities>.

Τα μέσα κόστα (περιλαμβανομένων των διδάκτρων και των εξόδων διαβίωσης) τόσο για τα ιδιωτικά όσο και για τα δημόσια ιδρύματα κυμαίνονται από $15,000 έως $30,000 το ακαδημαϊκό έτος.  Επιπλέον υπάρχει ένα τίμημα αιτήσεων που στοιχίζει από $30 έως $300 αναλόγως του ιδρύματος και το κόστος αυτό δεν επιστρέφεται.