Η Global Education θα παρευρεθεί στην Βρετανική Εκπαιδευτική έκθεση Πανεπιστημίων που πραγματοποιείται το Σαββατοκύριακο 10-11 Νοεμβρίου 2018,  15:00-20:00, στο Hilton Cyprus.  Oι σύμβουλοι της Global Θα βρίσκονται στα περίπτερα των πιο κάτω πανεπιστημίων τους:

Anglia Ruskin University 

Bolton University 

Coventry University 

Middlesex University 

Nottingham University 

Nottingham Trent University 

Liverpool University 

Reading University