Για φοιτητές που κάνουν αίτηση σε πανεπιστήμια της εκλογής τους χρειάζονται τα εξής έγγραφα:

  1. Σχολικό απολυτήριο
  2. Βαθμοί των τελευταίων τριών ετών του σχολείου μέσης παιδείας
  3. Προσωπική δήλωση
  4. Συστατική επιστολή
  5. Αντίγραφα όλων των πιστοποιητικών Ο και Α level
  6. Βαθμός στο TOEFL αν ισχύει
  7. Δήλωση από τράπεζα (που πρέπει να περιλαμβάνει ολόκληρο το ποσό – δίδακτρα και έξοδα διαβίωσης για ένα ακαδημαϊκό έτος – σε δολάρια) το πρωτότυπο σε κάθε πανεπιστήμιο συν ένα ή περισσότερα για την Αμερικανική Πρεσβεία όταν κάνει κάποιος αίτηση για βίζα
  8. Μια δήλωση οικονομικής στήριξης
  9. Μια τραπεζική επιταγή για το δικαίωμα αίτησης όπου αυτό ισχύει