Θα θέλαμε να διαβεβαιώσουμε όλους τους φοιτητές που θα αρχίσουν τις σπουδές τους τον Ιανουάριο 2021 ότι η εγγραφή, η εισαγωγή και η διδασκαλία θα προχωρήσουν όπως έχει προγραμματιστεί διαδικτυακά.
Η εξ αποστάσεως διδασκαλία θα διαρκέσει μέχρι τουλάχιστον τα μέσα Φεβρουαρίου. Τα πανεπιστήμια ενθαρρύνουν τους ξένους φοιτητές να μην ταξιδέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο άλλα να αρχίσουν τα διαδικτυακά μαθήματα απο το σπίτι τους.