Σημαντική ανακοίνωση για επαναπατρισμό φοιτητών βάση του Διατάγματος που εκδόθηκε στις 8/4/2020

Όσοι φοιτητές διαμένουν σε πανεπιστημιακές εστίες και είναι εγγεγραμμένοι σε foundation courses ή στο πρώτο έτος σπουδών, μπορούν να αποστείλουν μέσω email στη διεύθυνση documents@mfa.gov.cy τα πιο κάτω αποδεικτικά στοιχεία:

(α) φοιτητική ταυτότητα,
(β) επιστολή ή τιμολόγιο ή βεβαίωση που να αποδεικνύει εγγραφή σε προπαρασκευαστικό πρόγραμμα (foundation course) ή στο πρώτο έτος προγράμματος πτυχιακού κύκλου σπουδών για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, στο οποίο να φαίνεται απαραιτήτως το όνομα του/της ενδιαφερόμενου/ης, και
(γ) επιστολή ή τιμολόγιο ή βεβαίωση που να αποδεικνύει ότι ο/η ενδιαφερόμενος/η διαμένει σε πανεπιστημιακή εστία για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

H απόφαση για τους πρωτοετείς φοιτητές βασίζεται στο ότι η κυβέρνηση θεωρεί ότι η συγκεκριμένη ομάδα φοιτητών είναι λιγότερο εξοικειωμένη με την ζωή στο εξωτερικό και άρα η επιστροφή τους στην Κύπρο είναι πιο επείγουσα.