Οι Κύπριοι φοιτητές που δεν έχουν εξασφαλίσει από το Η.Β. καθεστώς εγκατεστημένου προσώπου (settled) ή καθεστώς προεγκατάστασης (pre-settled status) πρέπει να προβαίνουν εγκαίρως στις απαιτούμενες ενέργειες για εξασφάλιση άδειας θεώρησης εισόδου (Visa), που μετά την έξοδο του Η.Β. από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πλέον αναγκαία για σπουδές στο Η.Β. H βίζα δεν απαιτείτε αν θα σπουδάσουν λιγότερο από 6 μήνες. Οι αιτούντες θα πρέπει να πληρώσουν 348 GBP σε τέλη αίτησης για βίζα και επιπλέον 470 GBP ετησίως για τέλη υγείας. Ωστόσο, οι φοιτητές πλήρους φοίτησης που διαθέτουν Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Υγείας (EHIC) που έχει εκδοθεί από κράτος μέλος της ΕΕ μπορούν να διεκδικήσουν επιστροφή για τα τέλη υγείας. Περισσότερες πληροφορίες και πλήρη κριτήρια υπάρχουν στη σελίδα πληροφοριών GOV.UK.

Οι φοιτητές για να λάβουν φοιτητική βίζα χρειάζεται να επιδείξουν ότι έχουν γίνει δεκτοί σε εγκεκριμένο ακαδημαϊκό ίδρυμα, κατέχουν την αγγλική γλώσσα και είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν οικονομικά στο κόστος των σπουδών τους και της παραμονής τους στο Ηνωμένο Βασίλειο. H απόφαση για έγκριση της φοιτητικής βίζας συνήθως παίρνει 3-4 βδομάδες. Η αίτηση για εξασφάλιση φοιτητικής βίζας δεν µπορεί να υποβληθεί νωρίτερα από έξι µμήνες πριν από την έναρξη του προγράμματος σποδών του αήττητή.

Μια περίληψη των στοιχείων που αφορούν στη φοιτητική βίζα:
• Αν το πρόγραμμα διαρκεί περισσότερο από 6 μήνες, οι Ευρωπαίοι φοιτητές θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για τη βίζα
• Η αίτηση για τη βίζα ολοκληρώνεται με τη λήψη μιας εφαρμογής στο κινητό σου τηλέφωνο
• Η προμήθεια της αίτησης για τη βίζα είναι £348 και πρέπει να υποβάλλεται τη στιγμή της αίτησης
• Οι Ευρωπαίοι φοιτητές θα πρέπει επίσης να υποβάλλουν το κόστος ασφάλειας υγείας που ονομάζεται “Immigration Health Surcharge” (επιπρόσθετη επιβάρυνση για την υγεία στη μετανάστευση). Τους παρέχει πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας στο Ηνωμένο Βασίλειο (National Health Service – NHS) και κοστίζει £ 470 για κάθε χρόνο που λαμβάνεται η βίζα.
• Οι φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για τη βίζα μέχρι και 6 μήνες νωρίτερα από την έναρξη του προγράμματος σπουδών.
• Χρειάζονται περίπου 4 εβδομάδες για την επεξεργασία της αίτησης για βίζα
• Για την απόκτηση βίζας, ο φοιτητής θα πρέπει να αποδείξει πως μπορεί να συντηρήσει οικονομικά τον εαυτό του κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους των σπουδών και θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω ποσά στο λογαριασμό του, τουλάχιστον 30 μέρες πριν τη υποβολή αίτησης για τη βίζα: £ 9,135, £ 12060 αντίστοιχα, εάν ο φοιτητής κατοικεί στο Λονδίνο, συν τα δίδακτρα για τον πρώτο χρόνο των σπουδών (που μπορεί να κυμαίνονται μεταξύ £ 12000 – £ 25000, ανάλογα με το πρόγραμμα επιλογής).

Η φοιτητική βίζα παραχωρείται σύμφωνα με ένα μεταναστευτικό σύστημα βαθμολόγησης βάσει πόντων (Point-based Immigration System – PBS). Θα αποκτήσεις πόντους, με την εκπλήρωση των παρακάτω προϋποθέσεων:

Οι προϋποθέσεις στον παραπάνω πίνακα αναφέρονται στα εξής:
• Να διαθέτεις μια “unconditional” προσφορά από το πανεπιστήμιο στο οποίο θα σπουδάσεις. Την ώρα της αίτησης θα πρέπει να παραθέσεις τον αριθμό φοιτητή από το γράμμα αποδοχής ( CAS – Confirmation of Acceptance of Studies)
• Να παρακολουθήσεις ένα πρόγραμμα σπουδών που οδηγεί σε ένα κατάλληλο επίπεδο πιστοποίησης σπουδών
• Να πληροίς τα απαραίτητα κριτήρια αποδοχής στο πρόγραμμα
• Να επιθυμείς να σπουδάσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο (η επιθυμία σου, όπως εκφράζεται στο personal statement)
• Να μπορείς να υποστηρίξεις οικονομικά τον εαυτό σου κατά τη διάρκεια των σπουδών
• Να μπορείς να μιλήσεις, να διαβάσεις, να γράψεις και να κατανοήσεις τα αγγλικά στο επίπεδο που ζητείται από το πανεπιστήμιο

Όσον αφορά τον οικονομικό παράγοντα που αποδίδει 10 πόντους:
• Πρέπει να καταβάλεις την προμήθεια αξίας £ 348 για την αίτηση
• Πρέπει να καταβάλεις το κόστος ασφάλειας υγείας των £ 470
• Πρέπει να αποδείξεις βάσει εκκαθαριστικού τραπεζικού λογαριασμού ότι διαθέτεις τα ακόλουθα ποσά στο λογαριασμός σου (για τουλάχιστον 28 διαδοχικές μέρες πριν την υποβολή της αίτησης): £ 1050 ανά μήνα για 9 μήνες σπουδών σε πανεπιστήμια εκτός Λονδίνου (£ 9135) ή £ 1340 ανά μήνα για 9 μήνες σπουδών σε πανεπιστήμια του Λονδίνου (£ 12060), συν τα δίδακτρα για τον πρώτο χρόνο των σπουδών (που μπορεί να κυμαίνονται από £ 12,000 έως £ 25,000)

Τα απαραίτητα έγγραφα για την αίτηση φοιτητικής βίζα είναι τα παρακάτω (η απόκτηση βίζας ολοκληρώνεται μέσα σε 3-4 εβδομάδες):
• Βιομετρικό Διαβατήριο
• CAS (Confirmation of Acceptance of Studies)
• Έγγραφα που αποδεικνύουν ότι πληρούνται τα ακαδημαϊκά κριτήρια και το επίπεδο των αγγλικών
• Απόδειξη ύπαρξης κεφαλαίου (το εκκαθαριστικό τραπεζικού λογαριασμού, τουλάχιστον £ 21,000)
• Απόδειξη καταβολής της προμήθειας για τη βίζα (£ 348)
• Απόδειξη καταβολής του κόστους ασφάλειας υγείας (Immigration Health Surcharge) – £ 470

Εάν ο φοιτητής δεν προβεί σε εγγραφή στο πανεπιστήμιο (αυτό προϋποθέτει βίζα) εγκαίρως (συνήθως στην έναρξη του προγράμματος σπουδών), ο CAS (Confirmation of Acceptance of Studies) ακυρώνεται, καθώς επίσης και η βίζα. Γι’ αυτό το λόγο είναι σημαντικό να υποβάλεις αίτηση νωρίς! Επίσης, αν ο φοιτητής αποχωρήσει από το πανεπιστήμιο, η βίζα του θα ανακληθεί.