Οι ευρωπαίοι φοιτητές, συμπεριλαμβανομένων και των Κυπρίων φοιτητών, που δεν έχουν αποκτήσει «καθεστώς εγκατεστημένου προσώπου» ή «καθεστώς προεγκατάστασης» στο Ηνωμένο Βασίλειο, και θέλουν να ξεκινήσουν  την φοιτητική του ζωή στο Η.Β. πρέπει να εκδώσουν φοιτητική VISA. Nα σημειωθεί ότι δεν απαιτείται βίζα αν η διάρκεια του προγράμματος τους είναι λιγότερη από 6 μήνες.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να αποκτήσουν φοιτητική βίζα πρέπει να επιδείξουν ότι έχουν γίνει αποδεκτοί σε εγκεκριμένο ακαδημαϊκό ίδρυμα, διαθέτουν γνώση αγγλικής γλώσσας και είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν οικονομικά στο κόστος των σπουδών και της παραμονής τους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι η Κύπρος εξαιρείται από αυτήν την απαίτηση. Έτσι, οι Κύπριοι φοιτητές δεν χρειάζεται να αποδείξουν ότι διαθέτουν αρκετά χρήματα για να υποστηρίξουν τον εαυτό τους.

Η διαδικασία υποβολής αίτησης είναι διαδικτυακή. Αυτή περιλαμβάνει τη συμπλήρωση της αίτησης και την καταβολή της αίτησης, η οποία αυτή τη στιγμή ανέρχεται σε £363 για αιτήσεις εκτός του ΗΒ και £490 για αιτήσεις εντός του ΗΒ. Υπάρχουν επιλογές «προτεραιότητας» και «υπερπροτεραιότητας» για επιταχυνμένη επεξεργασία. Το κόστος της αίτησης αναμένεται να αυξηθεί κατά τουλάχιστον 20% όμως η ημερομηνία που θα τεθεί σε ισχύ ακόμη δεν έχει δημοσιευτεί. Η απόφαση για έγκριση της φοιτητικής βίζας συνήθως λαμβάνει 3 βδομάδες. Η αίτηση για εξασφάλιση φοιτητικής βίζας δεν μπορεί να υποβληθεί νωρίτερα από 6 μήνες πριν από την έναρξη του προγράμματος σπουδών του αιτούντα.

Οι ευρωπαίοι φοιτητές πρέπει επίσης να καταβάλουν το κόστος ασφάλειας υγείας που ονομάζεται «Immigration Health Surcharge». Αυτό τους παρέχει πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας στο Ηνωμένο Βασίλειο (National Health Service – NHS) και κοστίζει £470 για κάθε χρόνο που λαμβάνεται η βίζα. Το ποσό αναμένεται να αυξηθεί στα £776 τον χρόνο χωρίς να έχει ακόμη επιβεβαιωθεί πότε αυτό θα εφαρμοστεί. Ωστόσο, οι φοιτητές πλήρους φοίτησης με Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Υγείας (EHIC), που εκδίδεται από κράτος μέλος της ΕΕ, μπορούν να αποζημιωθούν για τη χρέωση υγειονομικής ασφάλισης.

Η αίτηση για τη φοιτητική βίζα μπορεί να φαίνεται περίπλοκη, αλλά με προσεκτική προετοιμασία και κατανόηση της διαδικασίας, μπορεί να διαχειριστείτε με επιτυχία. Αν χρειάζεστε βοήθεια, η Global Education μπορεί να αναλάβει ολόκληρη τη διαδικασία για εσάς. Oι έμπειροι εκπαιδευτικοί μας σύμβουλοί έχουν βοηθήσει με απόλυτη επιτυχία πολλούς φοιτητές από την Κύπρο. Για πληροφορίες και ραντεβού, επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 22780250 και 22785022